Временна заетост


Хай Уей Джобс ООД е лицензирана посредническа компания за намиране на работа в България и чужбина и за отдаване на персонал за временна заетост:

  • за България с Удостоверение № 1821 от 16.12.2014 г.
  • за чужбина с Удостоверение № 1822 от 16.12.2014 г.
  • за предоставяне на персонал за временна заетост с Удостоверение № 93 от 01.12.2014 г.

За нашите клиенти осигуряваме качествени кандидати, които отговарят на тяхните нужди. Ние разполагаме с временни служители с различно образование и  квалификация, професионален опит и личностни качества, които могат да бъдат включени по проекти в страната и извън нея, като част от национални или международни компании за:

  • Временна заетост по проекти
  • Краткосрочни временни назначения
  • Дългосрочни временни назначения

 

За да улесним нашите клиенти ние извършваме и:

  • цялостно обслужване по Пейрол/Труд и работна заплата
  • административно управление на документите, необходими за сключване, промяна или прекратяване на договори
  • консултиране, изготвяне и осигуряване на документи, необходими за определяне на данъчно-осигурителен статус на работещите

Удостоверение за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа