За нас


Хай Уей Джобс е лицензирана посредническа компания за намиране на работа в България и чужбина и за отдаване на персонал за временна заетост. Ние предоставяме цялостни аутсорсинг решения в областта на Човешките ресурси – подбор на персонал, кратковременни и дългосрочни решения за набавяне на работна сила, професионални консултации във връзка с преструктуриране на бизнес процеси, кариерно развитие и промяна.

Ние се интересуваме от хората, уважаваме тяхната индивидуалност, вярваме в тях и ги подкрепяме, като им даваме възможност да постигнат своите цели и мечти в професионалния живот. Знаем, че по-добрата работна среда допринася за по-добър живот. Отдаваме дължимото внимание на нашите клиенти, служители и кандидати. Обичаме и насърчаваме успеха.

Ние споделяме знанието и опита си с нашите клиенти. Изслушваме ги внимателно, за да реагираме адекватно, да подобрим своите взаимоотношения, услуги и решения. На база разбирането ни на световния трудов пазар споделяме с клиентите какво е важното днес и какво предстои в света на заетостта, за да знаят как е най-добре да действат утре. Активно преследваме развитието и усвояването на най-добрите световни практики.

Ние прилагаме на практика основните си ценности, да подпомагаме, развиваме и донесем максимална полза за нашите клиенти. В нашата фирмена култура са заложени:

  • Достойнство и уважение
  • Почтеност и отговорност
  • Безкомпромисно качество на предлаганите услуги
  • Отлично оперативно изпълнение
  • Финансова отговорност
  • Предприемачески дух и бърза реакция

Наши клиенти са български и международни компании, опериращи в различни бизнес сектори – производство и преработваща промишленост, търговия, земеделие, хотелиерство, строителство, комуникации. Работим съвместно с компании, изповядващи нашата цел – да свързваме хората

Удостоверение за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа.

Удостоверение за извършване на дейност по наемане на работа за България

Удостоверение за извършване на дейност по наемане на работа за други държави