ИНЖЕНЕР НА ПРОЦЕСА


За наш клиент, водеща в бранша, иновативна машиностроителна компания, извършваме подбор за позицията

Отговорности:

• Участва в разработката и изпълнението на проекти, свързани с подобряване качеството на процеса и неговата ефективност.
• Разработва проекти, свързани с модернизацията и реконструкцията на машини и съоръжения.
• Участва в създаването на инструментална екипировка в процеса по шлифоване / монтаж
• Участва в създаването на документи по качеството – FMEA, PFD, QCP, PCP, WI, KM & ETO
• Съблюдава процеса на създаване, съхранение, разпространение на документите и записите да се извършва по определения процедурен ред.
• Участва в производството на мостри и пробни серии.
• Участва в проекти за намаляване на производствените разходи, предприема правилна и навременна реакция при констатирани отклонения.
• Познава и изпълнява изискванията на 5S стандарта.
• Познава и следва концепцията „Нулеви дефекти“.

Изисквания:

• Образование: висше техническо;
• Професионален опит: 1 годинa на същата или сходна позиция;
• Компютърна грамотност: MS Office, CAD;
• Владеене на чужд език: английски на отлично работно ниво;
• Отлични комуникативни умения, работа в екип, ориентация към постигане на резултати

Работодателят предлага:

• Добро възнаграждение;
• Допълнителен месечен бонус при постигнати резултати;
• Осигурент транспорт;
• Безплатна храна;
• Безопасни условия на труд;
• Възможност за развитие според собственото ти желание и представяне.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля, кандидатствайте с актуална автобиография (CV).

Всички кандидатури разглеждаме конфиденциално!
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Вашите лични данни ще съхраняваме и обработваме с цел подбор за тази или друга позиция за срок от 6 месеца, освен ако Вие изрично не изявите Вашето несъгласие.