СЧЕТОВОДИТЕЛ


За наш клиент, компания с предмет на дейност производство на подемни съоръжения, извършваме подбор за позицията

Основни задължения и отговорности:

  • Организира и контролира счетоводната отчетност – обработване на документи, въвеждане на данни, текущи счетоводни операции
  • Осигурява финансово-счетоводна информация на ръководството
  • Работи с държавни и финансови институции. Комуникира с клиенти
  • Участва в месечното и годишното приключване

 

Изисквания:

  • Висше икономическо образование
  • Отлична компютърна грамотност и опит с ERP
  • Опит в счетоводството на производствено предприятие

 

Работодателят предлага:

  • Отлично възнаграждение
  • Възможност за професионална реализация и кариерно развитие в утвърдена производствена компания

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля, кандидатствайте с актуална автобиография.

 

Всички кандидатури разглеждаме конфиденциално!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

Вашите лични данни ще съхраняваме и обработваме с цел подбор за тази или друга позиция за срок от 6 месеца, освен ако Вие изрично не изявите Вашето несъгласие.