Услуги


Хай Уей Джобс ООД е лицензирана агенция за временна заетост, притежаваща сертификат .

За нашите клиенти осигуряваме качествени кандидати, които отговарят на тяхните нужди. Ние разполагаме с временни служители с различно образование и квалификация, професионален опит и личностни качества, които могат да бъдат включени по проекти в страната и извън нея, като част от национални или международни компании за:

Временна заетост по проекти
Краткосрочни временни назначения
Дългосрочни временни назначения
За да улесним нашите клиенти ние извършваме и:

цялостно обслужване по Пейрол/Труд и работна заплата
административно управление на документите, необходими за сключване, промяна или прекратяване на договори
консултиране, изготвяне и осигуряване на документи, необходими за определяне на данъчно-осигурителен статус на работещите