Програма – HR Форум за професионалисти


на 21.11.2019 год., хотел Ландмарк  /Гребна база – гр. Пловдив/

9:00 ч. – 9:30 ч. Регистрация и ободряващо кафе.

9:30 ч. – 10:30 ч. Димитър Бойчев – Осигуровки в трансгранични ситуации – регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки; двустранните споразумения на България в сферата на социалната сигурност.

10:30 ч.- 10:45 ч.
Кафе пауза и време за контакти и запознанства между участниците.

10:45 ч.- 12:30 ч.
Димитър Бойчев – Осигуровки в трансгранични ситуации – продължение, въпроси и отговори. Маркиране на проекто-промени в осигуряването през 2020 година.

12:30 ч.- 13:30 ч.
Обяд и почивка.

13:30 ч.- 15:30 ч.
Практики за внос на работна ръка. Глобална мобилност.

15:30 ч.- 15:45 ч.
Кафе пауза и време за контакти и запознанства между участниците.

15:45 ч.- 17:00 ч.
Д-р инж. Деяна Илиева – Назначаване на хора с трайни увреждания – казуси и решения. Как изискванията на ЗХУ променят подхода за определяне на места за трудоустрояване по чл. 315 от КТ.

ХАЙ УЕЙ ДЖОБС ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО И ПОЛЗОТВОРНО ПРЕЖИВЯВАНЕ!