НОВОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ- Програма


ПРОГРАМА

 

НОВОСТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Семинар: 22 Октомври 2020 г.

 

П Р О Г Р А М А

9:00 Регистрация на участниците
9:30 Проекти и изменения в КТ и социалното осигуряване през 2021 г.
10:00 Нови форми на организация на труда, приложими в условията на извънредна ситуация
11:30 Кафе-пауза
11:45 Как да създаваме нови задължения за работника по време на извънредна ситуация, както и гаранции за тяхното изпълнение
13:15 Обедна почивка
14:00 Защо се отказахме от „висшия пилотаж“  – управлението на работното време
15:00 Кафе-пауза
15:15 „Забравените“ начини за прекратяване на трудовите  договори
17:00 Дискусия. Закриване на обучението.

 

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

 

 Върни се към обучението