Програма – ГЪВКАВОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИПРОМЕНИ ПРЕЗ 2020. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ.
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВИ  РЕЖИМИ  НА  РАБОТА.

Дата на провеждане: 23.04.2020 год. 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

9:00 Регистрация на участниците
9:30 ·        Новите изменения в КТ през 2020 и последни изменения, свързани със Закона за извънредното положение.

·        Актуални въпроси в Кодекса за социално осигуряване;

·        Актуални въпроси относно пенсионно-осигурителната система;

·        Добра практика.

  ·        Редовно работно време;

·        Възможности на работодателя за  удължаване и намаляване на работното време;

·        Непълно работно време;

·        Различните форми на непълна заетост и ползите за работодателя от използването им;

·        Режими на работно време;

·        Вътрешни актове на работодателя относно работното време.

11:00 Кафе-пауза
11:15 ·        Ненормиран работен ден;

·        Сумирано изчисляване на работното време;

·        Работно време с променливи граници;

·        Често допускани грешки от екипа на работодателя;

·        Съдебна практика.

13:00 Обедна почивка
14:00 ·        Почивки и официални празници;

·        Видове  отпуски;

·        Придобиване право на отпуск;

·        Ползване на отпуск, прекъсване на ползването, отлагане на ползването;

·        Възнаграждение по време на отпуск;

·        Отпуск при временна неработоспособност.

15:30 Кафе-пауза
15:45 ·        Отпуск поради бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете;

·        Отпуск за повишаване на професионалната квалификация;

·        Вътрешни актове на работодателя относно  почивките и отпуските;

·        Типични пропуски на екипа на работодателя;

·        Съдебна практика.

17:30 Дискусия. Закриване на обучението.